Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Elzenknotten op de Vlietlanden!

Knotgroep Midden-Delfland werd prettig verrast door een grote opkomst op zaterdag 15 januari 2005. Maar liefst 48 vrijwilligers stonden aan het eind van de Kwakelweg te wachten op de boot van Natuurmonumenten. Die zou hen brengen naar een bosje Elzen op een van de Vlietlanden.

Op deze schitterende winterdag moest een deel van het Elzenbosje, dat tegenover het Jachthuis staat, vrijwel tot op de grond worden ingekort. Eenmaal uit de boot kozen de ervaren knotters direct een plekje op het drassige veldje. De grote groep vrijwilligers die voor het eerst aanwezig was werd door Guus van Oostwaard van Natuurmonumenten geïnstrueerd in het gebruik van de handzaag en het omzagen van de tot 10 meter hoge takken. De stevige lange en rechte takken werden apart gehouden; de rest werd samen gebonden tot bossen. Al het snoeihout werd in twee platte schuiten verzameld en wordt hergebruikt in het gebied als beschoeiing. 

Door het groot aantal vrijwilligers konden de knotwerkzaamheden ruim voor tijd worden beëindigd. Twee volle boten met hout als resultaat. De resterende tijd werd gebruikt om de Vlietlanden beter te leren kennen.

Met zijn vieren van Siemens

Uniek natuurgebied

De Vlietlanden in Midden-Delfland is een uniek natuurgebied dat bestaat uit een langgerekt en nooit ingepolderd veengebied tussen de twee hoofdvlieten: de Boonervliet en Noord- of Trekvliet. De Middelvliet loopt daar weer tussen. De Vlietlanden bestaan uit een meters dikke veenlaag. Op een aantal plaatsen doorsnijden oude rivierbeddingen het gebied waar op de kleiafzettingen bomen kunnen groeien. Natuurmonumenten onderhoudt dit gebied om zo de unieke flora en fauna te behouden.

takkenbossen

Twe volle boten

Bijna klaar met knotten

Tijdens een korte wandelexcursie leidde Jan Meerman de groep door het gebied, over weilandjes en greppels, langs bramenbosjes en rietveldjes, naar een klein bosje met hoge bomen. Onderweg gaf hij uitleg over de vegetatie en de onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn om het gebied in de gewenste toestand te houden. Aangekomen in het bosje nam Guus van Oostwaard het verhaal over en vertelde over het grote aantal Reigerparen, tot wel 50, dat hier jaarlijks in de bomen broedt. Ook vertelde hij over de manier waarop de Reiger grotere vissen weet te verschalken door ze met zijn smalle en scherpe snavel net na de kop te doorboren.

Veenmos vol met water

Noordse woelmuis

Het gebied de Vlietlanden is een van de weinige plaatsen in Nederland waar nog een dergelijk nat rietland bestaat en waar de zeldzame Noordse woelmuis met succes kan overleven. Guus toonde het bewijs door de smalle muizensporen aan te wijzen die naar een hol leidden. Ernaast bevonden zich de verse uitwerpselen van deze diertjes.

Meer informatie:

  • De Vlietlanden op Midden-Delfland.net.
  • Elke drie weken, op zaterdag, om 10.00 uur komt de knotgroep op een andere locatie in Midden-Delfland bij elkaar. Voor meer informatie: tel. 010-5921394.

Reigernesten

17 april 2024