Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Korte aankondigingen en nieuwtjes

Wilgen knotten in Schipluiden

Een dertigtal knotters hebben drie weken geleden op de Landelijke Natuurwerkdag 2005 in Schipluiden met veel plezier een lange rij knotwilgen geknot. Tussen de middag was er de, inmiddels beroemde, erwtensoep. Koek en zopie was ook aanwezig. Er is echter nog wat te doen aan de Klaas Engelbrechtsweg. Een hoogstamfruitboom, knotessen en –wilgen zijn zaterdag 26 november aan de beurt op de boerderij van de fam. Van ’t Hoog. Iedereen is uitgenodigd om op zaterdag 26 november naar Schipluiden te komen. Gewerkt wordt van 10.00-15.00 uur. Gereedschap is voorhanden. Zorg voor kleding die tegen een stootje kan en neem zelf werkhandschoenen mee. De locatie ligt aan de Klaas Engelbrechtsweg 1. Dat is de parallelweg met de A4 zuid, dicht bij het aquaduct. Vanaf dorp Schipluiden richting Delft. Voor verdere informatie: tel. 010-5921394.


Slakken in de bibliotheek van Maasland

Van 2 november tot 28 november is de tentoonstelling Slakken aanwezig in de bibliotheek van Maasland, Annie M.G. Schmidtplein 1. Deze tentoonstelling is samengesteld door de KNNV afd. Regio Delft in het kader van het jaarthema Slakken.

De tentoonstelling geeft een beeld van het leven van de diverse soorten slakken en geeft aandacht aan het jaarthema Slakken. Doel van het thema is informatie geven over slakken en het in kaart brengen van het voorkomen van slakken.

De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan de bescherming van deze dieren met behulp van een zoekkaart Slakken.

Waarnemingskaart

Zag u een slak? Vraag een waarnemingskaart aan: (015) 212 39 77 of e-mail: afd.RegioDelft@knnv.nl

De KNNV afd. Regio Delft heeft behoefte aan waarnemingen uit de plaatsen De Lier, Schipluiden, Delft, Rijswijk (zuid), Pijnacker, Nootdorp en omliggende plaatsen.

Herken de diverse slakken

Het gaat om de volgende soorten; wijngaardslak, segrijnslak, gewone tuinslak, witgerande tuinslak, heesterslak, doorschijnende glasslak, tijgerslak, boerenknoopje, gewone wegslak, lichte aardslak.
Om de slakken te kunnen herkennen is een zoekkaart Slakken ontwikkeld, die verkrijgbaar is op de tentoonstelling. Voorts heeft de KNNV een poster en een brochure beschikbaar en organiseert zij informatiemarkten, slakkenexcursies en een minicursus Slakken.
Ook kunt u via de website www.knnv.nl/afd.RegioDelft vragen over slakken stellen.

Wat doet de KNNV

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten zoals inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als knotten en padden overzetten. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft.


Gezinsexcursie Waterleven

Op zondag 21 augustus organiseert de KNNV afd. Regio Delft een gezinsexcursie Waterleven. De start is om 14:00 uur bij het natuur- en milieucentrum De Papaver, Korftlaan 6, Delft. De kosten zijn 1 Euro per gezin. Onder deskundige leiding maken
de deelnemers kennis met het leven in het water. Inlichtingen (015) 261 00 48.

Met schepnet, waterbak en loep gaan we er op uit om in de sloot te vissen. De vele planten en dieren worden bekeken.

Water is een deel van de natuur waar je veel meer moeite voor moet doen om mee kennis te maken. Tijdens deze excursie maken de deelnemers kennis met zwemwantsen, libellenlarven, larven van waterjuffers, éénoogkreeftjes en ander klein grut. website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft

Melden nestplaatsen gierzwaluwen

De KNNV afd. Regio Delft roept bewoners in De Lier, Delft, Nootdorp, Pijnacker en Schipluiden op om voor 1 augustus nestenplaatsen van gierzwaluwen te melden. Email naar: afd.RegioDelft@knnv.nl, bel Edith Vasbinder (015) 261 79 97 of Michel van Adrichem 06 - 48 07 48 63.

De KNNV afd. Regio Delft telt al jarenlang de gierzwaluwen en zoekt ook de broedplaatsen om goed bij te houden of het aantal gierzwaluwen veranderd. Vooral in dichtbebouwde gebieden (binnenstad Delft) is het lastig om de nestplaatsen te vinden door de vele afwisselende gebouwen met de mooie gevels en de binnenstadstuinen.

Eind april zijn de gierzwaluwen teruggekeerd uit hun overwinteringsgebied ten zuiden van de evenaar. Zij zochten meteen hun vertrouwde nestplaats op. De vogels zijn zeer trouw aan hun broedplaatsen en keren ieder jaar naar dezelfde terug. Gierzwaluwen broeden in stedelijk gebied. De broedplaatsen liggen vooral tussen oude dakpannen en in gaten en spleten onder dakranden. Deze plaatsen vinden ze meestal in binnensteden en oudere wijken. Door sloop, renovatie en isolatie neemt het aantal broedplaatsen vermoedelijk af en lijkt het mogelijk dat de gierzwaluwen uiteindelijk uit ons stedelijk gebied zal verdwijnen.

Slakken in de bibliotheek Den Hoorn

Van 10 juni tot en met 8 juli staat de tentoonstelling Slakken in de Bibliotheek van Den Hoorn, Fluitekruid 62. Deze tentoonstelling is samengesteld door de KNNV afd. Regio Delft in het kader van het jaarthema Slakken.

De tentoonstelling geeft een beeld van het leven van de diverse soorten slakken en geeft aandacht aan het jaarthema Slakken. Doel van het thema is informatie geven over slakken en het in kaart brengen van het voorkomen van slakken.

De bezoeker aan de tentoonstelling kan zelf een steentje bijdragen aan de bescherming van deze dieren met behulp van een zoekkaart Slakken.

Fietsexcursie Slakken in Den Hoorn

Op maandag 20 juni organiseert de KNNV afd. Regio Delft een fietsexcursie Slakken; verzamelen om 20:00 uur bij de bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62. De deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Deze excursie wordt georganiseerd in het kader van het jaarthema Slakken.
Tijdens de excursie wordt op verschillende plekken naar slakken gezocht en het nodige ervaren en verteld over de gevonden soorten en de rol van slakken in natuur.

Waarnemingskaart

Zag u een slak? Vraag een waarnemingskaart aan: (015) 212 39 77 of e-mail: afd.RegioDelft@knnv.nl 
De KNNV afd. Regio Delft heeft behoefte aan waarnemingen uit de plaatsen De Lier, Schipluiden, Delft, Rijswijk (zuid), Pijnacker, Nootdorp en omliggende plaatsen.

Herken de diverse slakken

Het gaat om de volgende soorten; wijngaardslak, segrijnslak, gewone tuinslak, witgerande tuinslak, heesterslak, doorschijnende glasslak, tijgerslak, boerenknoopje, gewone wegslak, lichte aardslak.
Om de slakken te kunnen herkennen is een zoekkaart Slakken ontwikkeld, die verkrijgbaar is op de tentoonstelling. Voorts heeft de KNNV een poster en een brochure beschikbaar en organiseert zij informatiemarkten, slakkenexcursies en een minicursus Slakken.
Ook kunt u via de website www.knnv.nl/afd.RegioDelft vragen over slakken stellen.

 

Wat doet de KNNV

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten zoals inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als knotten en padden overzetten. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft 


Natuur- en landschapswandeling

Op zondag 22 mei organiseert de KNNV afd. Regio Delft een natuur- en landschapswandeling, om 13.00 uur verzamelen bij eindpunt tramlijn 1, Gandhilaan in Delft (Tanthof). Wandeling ongeveer 11 km. De deelname is gratis.

De wandeling voert langs belangrijke kades en waterwegen die zo rond 1100 tot 1300 zijn aangelegd en de jongste ingreep in het landschap de Rijksweg A-4. Inlichtingen, tel. (015) 213 86 57; www.knnv.nl/afd.RegioDelft 


Laatste maal knotten!

Met de Maaslandse Dijkpolder is het knotseizoen begonnen en nu eindigt het daar ook. Zaterdag 2 april worden de laatste bomen geknot van een lange rij oude knotwilgen aan de rand van de Maaslandse bebouwing. 

Op nog maar weinig plaatsen zijn knotwilgen nog daadwerkelijk langs een sloot in de polder te zien. In de loop der jaren zijn de knotbomen vrijwel overal uit de weilanden verdwenen. Het is voor de boer te lastig om  onderhoudswerkzaamheden aan de sloot te verrichten als er iedere keer weer een boom staat. Daardoor zijn de meeste knotbomen in de polder verdwenen. Regelmatig knotten is voor het behoud van de bomen hard nodig. De werkdag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur. Tussen de middag wordt in een stal aan het Klein Huis te Velde de erwtensoep heet opgediend. Gereedschap is voorhanden. Indien mogelijk werkhandschoenen zelf meenemen.

De locatie is gelegen ter hoogte van de Kon Julianaweg/Prinsensingel:

Vanaf de A20, afrit Maasland. Vervolgens in de richting van het dorp en na de tweede vliet overgestoken te hebben linksaf de Kon. Julianaweg op. Deze ruim een km vervolgen tot de tweede singel aan de rechterkant. Vanuit de richting Schipluiden: na de Maaslandse molens rechtsaf het dorp inrijden. Deze weg uitrijden tot de eerste singel aan de linkerkant. Informatie: 010-5921394.


Jaarthema Slakken

2005 staat voor de KNNV afd. Regio Delft in het teken van slakken
Doel van het thema is informatie geven over deze dieren, zodat een ieder zich bewust wordt van de rol van slakken in de natuur en de betekenis voor ons.
Iedereen kan deelnemen aan deze activiteit met behulp van de zoekkaart Slakken. Met deze zoekkaart zijn diverse slakken te herkennen.

Zoekkaart

Zag u een slak? Vraag een zoekkaart aan: (015) 212 39 77 of e-mail: afd.RegioDelft@knnv.nl
De KNNV afd. Regio Delft heeft behoefte aan waarnemingen uit de gemeenten Westland, Midden-Delfland, Delft, Rijswijk (zuid), Pijnacker-Nootdorp.
De kaarten zijn ook op te halen in de bibliotheken van deze plaatsen!

Overige materialen en activiteiten

Voorts heeft de KNNV een poster en een brochure beschikbaar en worden slakkenexcursies en een slakkencursus georganiseerd.
Ook kunt u via de website www.knnv.nl/afd.RegioDelft vragen over slakken of de natuur stellen.


Cursus Natuurwaarnemer

De KNNV afd. Regio Delft organiseert een cursus Natuurwaarnemer, op 8 dinsdagavonden (12/4; 19/4, 26/4, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6, 21/6).
Er zijn twee excursies: op zaterdag 14/5, 4/6.
De kosten bedragen € 35,-- voor leden van de KNNV en € 45,-- voor niet-leden
Inlichtingen en opgeven bij Cor Nonhof, tel. (015) 213 86 57, of via email: afd.RegioDelft@knnv.nl

Met deze cursus maken de cursisten kennis met veel planten en dieren uit de Delftse regio. Onderwerpen die aanbod komen zijn (weide) vogels, planten, insecten hommels, dag- en nachtvlinders, lieveheersbeestjes, spinnen, zweefvliegen), kaart en kompas, bomen en water. Ook het jaarthema van de KNNV, slakken, komt aan de orde.
Na afloop van de cursus bekijken en beleven de cursisten de natuur in de regio met andere ogen.

De cursus bestaat uit een mengeling van theorie en praktijk, gegeven door enthousiaste en deskundige leden van de KNNV.
De cursus wordt gegeven in het natuur- en milieucentrum De Papaver in Delft. De tijden op de avonden zijn van 20.00 - 22.00 uur.

Wat doet de KNNV

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, cursussen en natuurbeschermingsactiviteiten zoals inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Ook steken ze hun handen uit de mouwen als knotten en padden overzetten. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft


Ik bijt van me af!

Groot enthousiasme voor cursus zelfverdediging voor meiden

Veel meiden uit Westland en Midden-Delfland vragen naar de cursus zelfverdediging. Omdat het Jongerenwerk Westland graag aan deze vraag voldoet, organiseren zij inmiddels voor de achtste keer deze workshop. Ben je tussen de 12 en 18 jaar en wil je ook leren jezelf te verdedigen, dan biedt Jongerenwerk Westland je de instrumenten om te leren van je af te bijten.

De cursus zelfverdediging voor meiden is in: Wateringen in de "Eendenburcht" op dinsdagavond en in Monster in "De Noviteit" op woensdagavond. Zodra er voldoende inschrijvingen zijn, gaat deze cursus van start.

De cursus kost 7,50 euro voor vier lessen. Lijkt het je wat, geef je dan op of bel vrijblijvend naar Jessha van Jongerenwerk Westland op nummer 06 5347 2130 of mail naar j.mahboeb@mon3aan.nl 

Voor meer informatie www.jongerenwerk-westland.nl 

23 maart 2005


Cursus zelfverdediging voor meiden: Nu ook in Den Hoorn!

Lijkt het je leuk om te leren jezelf te verdedigen of heb je ooit wel eens in een bedreigende situatie gezeten of wel eens een ongewenste intimiteit meegemaakt, dat je achteraf dacht had ik maar….., waarom deed of zei ik niets?
Dan biedt Jongerenwerk Westland je de instrumenten om te leren van je af te bijten.
Deze cursus kost 7,50 voor vier lessen en wordt speciaal aangeboden voor meiden in de leeftijd 12 t/m 18 jaar uit Midden-Delfland en gaat van start als er voldoende aanmeldingen zijn.
Lijkt het je wat, geef je dan op of bel vrijblijvend naar Jongerenwerk Westland op nummer 0174-244455 (Dario Fo) of mail naar jongerenwerk@mon3aan.nl  of geef je op via de website www.jongerenwerk-westland.nl  (onder het kopje 'contact').

We houden je op de hoogte!

9 maart 2005


Wilgen knotten: handen uit de mouwen voor de natuur

Op zaterdag 19 februari organiseren de KNNV afd. Regio Delft en het IVN afdeling Delft een knotochtend ten behoeve van het instandhouden van de wilgen in de omgeving van de weg Abtswoude. Belangstellenden kunnen zich om 10:00 uur verzamelen bij kinderboerderij Tanthof, in Delft (hoek Abtswoude/Kalfjeslaan). Deelname is mogelijk vanaf 12 jaar en is gratis. Er wordt geknot tot ca. 12:30 uur. Bij regen vindt het knotten geen doorgang. Meer informatie is verkrijgbaar op telefoon (015) 261 00 48

Wilgen knotten Het knotten van wilgen is noodzakelijk voor hun instandhouding. Bovendien zijn wilgen een sieraad voor het landschap en vinden veel dieren en planten er een goed onderkomen. Een routebeschrijving van de verzamelplek staat op www.knnv.nl/afd.RegioDelft. Tijdens het knotten zorgt de organisatie voor gereedschap en koffie; een mok moeten de deelnemers zelf meebrengen. Het is raadzaam stevige schoenen te dragen en nauwsluitende kleding.

Wat doet de KNNV KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen en cursussen. Daarnaast doen zij inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft


Knotten bij de biologische boer!!

Voor het eerst gaat de Knotgroep Midden-Delfland knotten bij het pittoreske plaatsje 't Woudt. Vlakbij dit monumentendorpje ligt De Woudhoeve, de boerderij van Nico van Paassen. Hij is één van de twee biologische veehouderijen in Midden-Delfland. Daarnaast is hij voorzitter van de agrarische natuurvereniging Vockestaert. Dat betekent dus veel aandacht voor de natuur op zijn bedrijf. De knotters zullen dat ook ongetwijfeld kunnen zien en ook zal Nico wel het een en ander over zijn biologische bedrijf vertellen. Het werk voor zaterdag 5 februari bestaat uit het knotten van een essenbosje. De knotdag begint om 10.00 uur. Gereedschap is voorhanden. Zorg voor kleding die tegen een stootje kan. Tussen de middag wordt de erwtensoep geserveerd. Ongeveer 15.00 uur is de knotdag ten einde. 

De Woudhoeve is gelegen aan de Woudseweg, de provinciale weg tussen De Lier en Den Hoorn. Bijna recht tegenover de afslag naar 't Woudt. Voor verdere informatie: tel. 010-5921394.

Bekijk ook: Elzenknotten op de Vlietlanden!


Zaadlijst 2005 KNNV Delft

Bij de KNNV afd. Regio Delft is de zaadlijst 2005 verschenen. Deze lijst bevat 106 soorten planten die in een natuurrijke tuin tot hun recht komen. Wilt u deze lijst ontvangen? Stuur een aan u zelf gerichte, gefrankeerde envelop aan: KNNV afd. Regio Delft, Postbus 133, 2600 AC DELFT of via e-mail: afd.RegioDelft@knnv.nl  Op de homepage: http://www.knnv.nl/afd.RegioDelft  is de lijst te downloaden.

De lijst bevat planten die op klei-, zand-, veen-, kalkgrond en in een gewone voedselrijke tuingrond kunnen groeien. Enkele voorbeelden zijn: ruige anjer, bolderik, daslook, graslelie, hartgespan, knopig helmkruid, grasklokje, korenbloem, koningskaars, lathyrus (vijf soorten), beemdooievaarsbek, sleutelbloem, rode zonnehoed..

Deze lijst bevat soorten waarop vlinders, hommels, wilde bijen, zweefvliegen op af komen.

De lijst bevat zaden die door de leden van de KNNV in hun eigen tuin zijn verzameld, dus niet in het wild. De zaden kosten 0,50 Euro per zakje. (excl. portokosten).

De natuur in en om onze tuin is met de planten op de zaadlijst een handje te helpen. Dieren als vlinders en bijen vinden een voedselbron, vogels eten zaden. Dit geheel kan voor de tuinbezitter een bron van inspiratie betekenen. Door deze zaden te kopen kunnen wij natuurbeschermingsactiviteiten mogelijk maken.


De KNNV, het IVN en de Vogelwacht organiseren op donderdag 13 januari, een lezing over Slakken. Deze lezing wordt gegeven door Theo Ripken.  De lezing begint om 20:00 uur in het natuur- en milieucentrum de Papaver, Korftlaan 6, Delft. De toegang is gratis. Op de website www.knnv.nl/afd.RegioDelft is een plattegrond van De Papaver te vinden. Regelmatig zijn er in een tuin slakken te vinden. Voor de meeste mensen zijn dat geen aantrekkelijke dieren. Hun leefwijze is echter zeer interessant en hun rol in de natuur uitermate belangrijk.

De aanleiding om deze lezing te organiseren is het jaarthema van de KNNV. In 2005 is het slakkenjaar.

Wat doet de KNNV

KNNV staat voor Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. Een vereniging waarvan de leden zich bezighouden met natuurstudie, natuurbeleving en natuurbescherming. De ruim 50 door Nederland verspreide afdelingen organiseren diverse activiteiten zoals excursies, lezingen en cursussen. Daarnaast doen zij inventarisatiewerk en laten hun stem horen bij landinrichtingsplannen of bedreigde natuurgebieden. Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afd.RegioDelft


17 april 2024