Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De snelweg A4 door Midden-Delfland in 2005

Een bonte verzameling van artikelen die verschenen in 2005 in de media.

Links

A4 informatieavond 2004

Artikelen in de media


IODS: 'Verlengen A4 beste oplossing'

DEN HAAG - Een verlenging van de A4 is de beste oplossing voor de verkeersproblemen tussen Den Haag en Rotterdam. Dat schrijft de adviescommissie IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) in een brief aan minister Peijs van Verkeer en Waterstaat, na bestudering van mogelijke oplossingen.
In de commissie zitten vijf gemeenten, diverse belangenorganisaties zoals de Zuid-Hollandse Milieufederatie en woningcorporaties. Volgens IODS leidt de komst van de verlengde A4 tot bijna eenderde minder verkeer op de A13. Bovendien is er daardoor op de A13 en de A20 minder luchtvervuiling en geluidsoverlast.
De commissie gaat het verlengen van de A4 uitgebreider onderzoeken.

vrijdag 22 april 2005, RTVWEST


Bredere A13 is beter, toch?

De ontwikkeling van het gebied tussen Delft en Schiedam komt maandag weer een stapje dichterbij. Dan buigt een regionale adviescommissie zich namelijk over het te formuleren advies voor minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. De minister heeft 475 miljoen euro uitgetrokken voor de aanleg van de weg; de provincie heeft een plan dat duurder is.

DELFT - Een verbreding van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en Rotterdam is beter voor de verkeersafwikkeling dan de aanleg van de A4 Midden-Delfland.

Dit blijkt volgens verkeerskundige Van der Chijs uit tot voor kort geheime bijlagen die Rijkswaterstaat heeft gemaakt bij de onlangs gepresenteerde Trajectnota A4 Delft-Schiedam.

Verbreding van de A13 in combinatie met met de aanleg van een aftakking van de A13 naar de A16 is vanuit verkeersoogpunt en vanuit milieuoverwegingen beter dan de aanleg van de A4. Uit de bijlagen komt naar voren dat de aanleg van de A4 in alle gevallen tot gevolg heeft dat er enorme files ontstaan op de nieuwe weg. Bovendien lijkt het erop dat de problemen die zich nu dagelijks voordoen op de A13 niet verdwijnen als de A4 wordt aangelegd.

Van der Chijs loopt zich dezer dagen het vuur uit de sloffen om de betrokken gemeenten ervan te overtuigen dat de aanleg van de A4 geen bijdrage levert aan het oplossen van de verkeersproblemen in de provincie. Volgens de Delftse verkeerskundige is verbreding van de A13 en de aanleg van de nieuwe weg A13/A16 een betere oplossing om het almaar toenemende autoverkeer in goede banen te leiden.

Bovendien is dat nog goedkoper ook, zo betoogt Van der Chijs. Of dat inderdaad het geval is, is nog maar de vraag, zegt GroenLinks-wethouder Grashoff.

De Delftse wethouder, die maandag meepraat over het advies aan de minister, heeft een uitspraak van de delftse gemeenteraad op zak verbreding van de A13 wat Delft betreft geen optie is.

"Delft heeft nu al veel last van de A13 als het gaat om geluidsoverlast en luchtvervuiling. Op diverse plaatsen in de stad is het moeilijk om de milieunormen niet te overschrijden. Bij verbreding van de A13 zullen die problemen voor de stad alleen maar toenemen."

Tunnel

Grashoff ziet wel iets in het ontwikkelen van de A13. Hij denkt dan vooral aan een 'gestapelde' uitbreiding van de weg, maar dat is natuurlijk een hele dure oplossing. "De doorstroomroute kan dan verdwijnen onder het maaiveld en onder de huidige A13, die dan vooral bedoeld is voor het plaatselijke bestemmingsverkeer. Grashoff geeft toe dat er vanuit verkeerskundig oogpunt veel te zeggen is voor een uitbreiding van de capaciteit van de A13. "Maar dan zijn er wel hele ingrijpende en dus dure maatregelen nodig om Delft te beschermen tegen de overlast van die grotere A13."

Voorlopig kiest Delft voor de aanleg van de A4 in de meest milieuvriendelijke variant. Dat is de uitvoering die voormalig PvdA-gedeputeerde Norder ooit bedacht om zijn partij 'rijp' te maken voor de weg. Norders opvolger, oud-PvdA-Kamerlid Van Nieuwenhoven, mag nu de realisatie ter hand nemen.

Wethouder Van der Kamp, die maandag ook aanschuift, ziet de aanleg van de A4 als een eerste stap op weg naar een netwerk van wegen dat het autoverkeer in de toekomst door de regio moet loodsen. "De A4 is gewoon de eerste stap. Over twintig jaar wonen er in de hele regio zestigduizend mensen meer en die hebben allemaal één of meer auto's. Uiteindelijk zal ook de A13 verbreedt moeten worden en de aansluiting A13/A16 zal ook nodig zijn." Van der Kamp denkt dat zelfs de aanleg van de A14, van de A16 langs Berkel en Rodenrijs naar de A12 ter hoogte van Zoetermeer, er ooit nog wel eens zal komen. Maar wat hem betreft eerst de A4 om het hoofd te bieden aan het sluipverkeer dat nu in zijn gemeente voor veel overlast zorgt. Na de zomer plaatst Midden-Delfland pollers om het sluipverkeer onmogelijk te maken.

Dat ook Rijkswaterstaat de mogelijkheid van verbreding van de A13 openhoudt blijkt wel uit het feit dat overheidsdienst bezwaar maakt tegen plannen van Delft die verbreding van de A13 in de weg staan. Bovendien staat de verbreding opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat. Ook zij houdt die optie dus nog open.

16 April 2005, Haagsche Courant


Verwarring over varianten voor A4

door Bert Hesselink

DELFT - De Delftse wethouder Grashoff geeft het maar eerlijk toe: "Ik weet het ook niet meer." En geef hem eens ongelijk. De kaarten, varianten en berekeningen over de nut en noodzaak van de aanleg van de A4 van Delft naar Schiedam, het doortrekken van het nog ontbrekende stuk asfalt tussen Amsterdam en Antwerpen, vliegen hem om de oren.

Maandag komt de adviescommissie IODS bijeen. Tijdens die bijeenkomst moeten diverse bestuurders een advies formuleren voor minister Peijs van Verkeer en Waterstaat over de Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam. Die ontwikkeling behelst een hele reeks van plannen om het gebied tussen Delft en Schiedam te ontwikkelen. Eén daarvan is de aanleg van de snelweg A4 door Midden-Delfland.

Na een decennialange discussie ging de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces in 2003 akkoord met de verlenging van de A4 door Midden-Delfland.

Grashoff is openhartig over de berekeningen die Rijkswaterstaat heeft gemaakt over de verkeersstromen die rond Delft ontstaan bij de aanleg van diverse wegen. "Als ik de plaatjes bekijk kan ik geen zinnige verklaring vinden voor het feit dat de A4 volstroomt met auto's. Je zou toch zeggen: we leggen een extra weg aan dat moet wat lucht geven op andere wegen", zegt Grashoff. Uit de berekeningen van Rijkswaterstaat lijkt dat nu niet zo te zijn: aanleg van de A4 kan ernstige verkeersproblemen niet voorkomen.

16 april 2005, Haagsche Courant


Plan Norder voor aanleg A4 is beste alternatief

MIDDEN-DELFLAND - De aanleg van de A4 van Delft naar Schiedam volgens het Plan Norder is het beste alternatief voor de aanpak van de verkeersproblemen in het zuidelijke deel van de Randstad.

Dit blijkt uit het concept van de Trajectnota/MER A4 Delft-Schiedam die vanmorgen in het oude gemeentehuis van Schipluiden is gepresenteerd door de provincie en Rijkswaterstaat.

Rijkswaterstaat heeft vier alternatieven onderzocht om de verkeersproblemen een halt toe te roepen. Daarbij zat niet alleen de aanleg van de A4 Midden-Delfland in twee varianten, een dure en een goedkope, maar ook verbreding van de A13 van Delft naar Rotterdam, de aanleg van een lus van de A13 naar de A16 in diverse varianten en de aanleg van de A54 tussen Harnasch en Westerlee die aansluit op de Oranjetunnel.

Uit het onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat de aanleg van de A4 de reistijd tussen het Prins Clausplein en het Kleinpolderplein in de spits terugbrengt tot vijftien minuten. De dure variant, het zogenaamde Plan Norder, scoort in het onderzoek het best als het gaat om de verbetering van de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast. In het Plan Norder wordt het gehele gebied tussen Delft en Rotterdam verbeterd. In die Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) is plaats voor dertien projecten die het hele gebied bestrijken. Het gaat dan niet alleen om de aanleg van de weg, maar ook om maatregelen om de 'verrommeling van het gebied tegen te gaan'.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat stelde eind vorig jaar 475 miljoen euro beschikbaar voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. De provincie heeft nog eens vijftien miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van de rest van het gebied en voor de inpassing van de weg in het landschap.

De nota van Rijkswaterstaat wordt op 18 april besproken door alle partijen die bij het IODS-programma betrokken zijn. Naast diverse ministeries zijn dat de provincie en gemeenten in het gebied en maatschappelijke organisaties. De projectgroep brengt advies uit aan de minister. Als alles volgens plan verloopt, kan de aanleg van de nieuwe weg in 2008 beginnen.

Haagsche Courant, 5 april 2005


Tol moet 'sluipers' afstoten

DELFT - Op provinciale en gemeentelijke wegen moet het heffen van tol mogelijk worden gemaakt om zo het toenemende sluipverkeer een halt toe te roepen. Dit voorstel doet de fractie van GroenLinks in Provinciale Staten.

Als het aan de partij ligt komen de wegen rond Schipluiden zeker in aanmerking voor tolheffing. Het gaat dan om de combinatie Breeweg, Zouteveenseweg vanaf Vlaardingen Holy Noord via Schipluiden naar de aansluiting op de N468 dan wel A4 en de N468 vanaf de A20 bij Maasland tot en met de verbinding met de A4 voorbij Schipluiden bij Delft-Zuid.

Sluipverkeer zorgt met name in de kern Maasland voor grote ergernissen bij de plaatselijke bevolking. Maar ook in Schipluiden en Den Hoorn groeit de onvrede tegen het almaar toenemende verkeer. Voor de politieke partij OGP is de verkeersergernis zelfs reden voor het starten van een werkgroep, die de strijd aan gaat binden tegen het sluipverkeer.

De werkgroep treft in de provinciale fractie van GroenLinks dus een medestander. Die fractie vindt dat de provincie maatregelen moet nemen om het sluipverkeer een halt toe te roepen. In een discussienota oppert GroenLinks de mogelijkheid om op sommige wegen tol te heffen. Het belangrijkste argument om tol te heffen op provinciale en gemeentelijke wegen is volgens de partij 'het reguleren van verkeer om oneigenlijk gebruik van wegen te voorkomen'. In de plannen van GroenLinks zal de tolheffing slechts gelden voor verkeer dat de tolweg oprijdt en er binnen een bepaalde tijd aan de andere kant weer af rijdt. Bestemmingsverkeer betaalt daardoor geen sluiperstol. Bewoners van woongebieden aan de wegen waar de sluiperstol geldt kunnen ontheffing krijgen.

Volgens GroenLinks moet het te betalen bedrag hoog zijn. Immers, hoe hoger de tol, hoe meer het sluipverkeer wordt ontmoedigd. Het heffen van tol op provinciale en gemeentelijke wegen is momenteel wettelijk nog niet toegestaan.

GroenLinks heeft in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend om tolheffing mogelijk te maken. Zuid-Holland kan wat GroenLinks betreft misschien vast beginnen met een proef.

29 maart 2005, Haagsche Courant


Tweede Coentunnel en A4 worden aanbesteed

De aanleg van de Tweede Coentunnel en de A4 tussen Delft en Schiedam zal dit jaar nog worden aanbesteed. Dat gebeurt door middel van publiek-private samenwerking (pps), in de vorm van DBFM-contracten (Design, Build, Finance, Maintain). Dat schrijft minister Peijs van Verkeer en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer over de resultaten van de Taskforse PPS.

28 februari 2005, Staatscourant


Bedrijfsleven betaalt mee aan aanleg snelwegen

DEN HAAG - Het bedrijfsleven zal meebetalen aan de aanleg van snelwegen en andere infrastructuur. Dat heeft minister Peijs van Verkeer gisteren bekendgemaakt.

Als eerste gaat het om de A4 tussen Delft-Zuid en Schiedam, de A2 door Maastricht en de Tweede Coentunnel bij Amsterdam, die naar verwachting nog dit jaar worden aanbesteed.

Een werkgroep van ministeries en marktpartijen zoals werkgeversorganisatie VNO-NCW, bouwers en banken heeft de afgelopen maanden de weg gebaand voor een nieuwe aanpak van publiek-private samenwerking, ofwel samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.

In de Tweede Kamer gingen al langer stemmen op voor dergelijke projecten tegen het fileleed. Bij de overheid bestond echter veel weerstand, bang om de greep op projecten te verliezen en vrezend voor de gevolgen voor het financieringstekort als het bedrijfsleven zou afhaken.

De nieuwe aanpak gaat veel verder dan alleen cofinanciering. De markt doet eerder mee, al vanaf het moment van ontwerp, tot en met het onderhoud. Daarvoor komen standaardcontracten en handboeken, die kunnen voorkomen dat telkens opnieuw het wiel wordt uitgevonden.

Dat kan schelen in de voorbereidings- en transactiekosten. Peijs hoopt ook dat wegstukken zo sneller aangelegd kunnen worden. Geld dat zij overhoudt, dankzij extra private middelen, mag zij houden voor nieuwe verkeersprojecten en hoeft zij niet af te dragen aan de schatkist. Minister Zalm van Financiën heeft daarmee ingestemd, aldus Peijs. ANP

26 februari 2005, PZ


Verlengde A4 geen oplossing voor verkeerscongestie

DEN HAAG - De illustraties van adviesbureau DHV laten geen ruimte voor twijfel. Aanleg van de A4 Midden-Delfland lost het probleem van het groeiende autoverkeer niet op. Sterker: van en naar Den Haag staat het verkeer op veel meer plekken dan nu muurvast.

Aan de illustraties liggen dikke rapporten ten grondslag. Het adviesbureau kreeg de opdracht van Rijkswaterstaat om door te rekenen wat de aanleg van de weg door het groengebied betekent voor het toekomstige verkeer in de regio.

Met de uitkomsten lijkt Rijkswaterstaat in z'n maag te zitten. De verkeersgegevens uit 2003 zijn jarenlang niet naar buiten gebracht, ondanks verzoeken daartoe. Het geheim gehouden rapport kwam pas na herhaaldelijke Kamervragen van de ChristenUnie eind vorig jaar vrij en geeft aan dat de A4 niet oplevert wat gehoopt werd.

Rijkswaterstaat reageerde door het bureau z'n werk over te laten doen met een ander rekenmodel. Maar de uitkomsten van de nieuwe onderzoeksrapporten van zowel november 2004 als van januari 2005 vertonen hetzelfde beeld als dat van 2003.

Uit deze onderzoeken blijkt bovendien dat een verbrede A13 met een verbindingsweg tussen de A13 en A16 flink beter scoort dan de verlengde A4. Beide alternatieven kennen wel vrij ernstige luchtverontreinigingsproblemen, waarbij de A4 Delft-Schiedam de kroon spant.

Vanwege al deze problemen denken enkele verkeerskundigen aan een ander alternatief voor de verbinding tussen Den Haag en Rotterdam: de A14, een nieuw aan te leggen weg van de A4 ten noorden van Leidschenveen naar het Terbregseplein op de A20 bij Rotterdam. Met de A14 gaat het verkeer van Amsterdam naar Rotterdam, zonder dat het de A4 en A13 met de knooppunten Prins Clausplein, Ypenburg en Kleinpolderplein passeert. Dit leidt tot een vermindering van de files tussen Den Haag en Rotterdam.

De A14 kan bovendien aansluiten op de Haagse landscheidingsweg en daarmee op Den Haag centrum en Scheveningen en op de A44 richting Leiden. Dit moet de Utrechtse Baan sterk gaan ontlasten.

26 februari 2005, Haagsche courant


'Verkeersinfarct' dreigt na doortrekken A4

door Lex de Jonge

DEN HAAG - De aanleg van de A4 Delft-Schiedam pakt slecht uit voor de bereikbaarheid van Den Haag. Dat blijkt uit nog vertrouwelijke rapporten die in opdracht van Rijkswaterstaat zijn uitgevoerd.

Als het ontbrekende stuk A4 door Midden-Delfland wordt aangelegd, ontstaan op bijna alle verkeerswegen van en naar Den Haag lange tot zeer lange tot zeer ernstige files. De aanleg van een verbreding van de A13 (Den Haag-Rotterdam) in combinatie met een verbindingweg tussen de A16 (bij het Terbregseplein) en de A13 (Doenkade) veroorzaakt minder opstoppingen. Maar deze zijn nog steeds aanzienlijk.

De rapporten zijn onlangs bij Rijkswaterstaat gepresenteerd en worden gebruikt in de trajectstudie naar de nieuwe weg. Uit een geheim gehouden rapport van juni 2003 bleek toen al dat de aanleg van de A4 ernstige bereikbaarheidsproblemen niet kan voorkomen.

Volgens de onderzoeken lopen grote delen van de A4 na aanleg van het ontbrekende stuk in de ochtend en/of avondspits volledig vast. Zelfs op het nieuwe deel door Midden-Delfland, maar ook op het baanvak van Delft naar toekomstig knooppunt Harnasch (waar nu de A4 ophoudt) en verder naar Ypenburg ontstaan grote opstoppingen. Ook het verkeer op de zuidelijke uitvalsweg (Verlengde Lozerlaan) rijdt naar de Harnaschknoop in een fuik. Het knooppunt blijkt veel te klein voor de verkeersstroom. Verder ontstaan er op de A13 zeer ernstige files en raakt de Utrechtsebaan geblokkeerd.

De nieuw aangelegde A4 Midden Delfland, berekenen de deskundigen, trekt ongeveer 118.000 extra auto's aan op de peildatum 2020. De weg komt naar verwachting in 2015 in bedrijf. Ook op de A13 groeit het verkeer nog flink, zo'n vijftien procent meer dan op dit moment. Bij aanleg van het alternatief A13/A16 zijn de verkeersopstoppingen minder talrijk, maar blijven de knelpunten wel aanwezig. Vooral het knooppunt Ypenburg, de Utrechtse Baan en de Harnaschknoop veroorzaken opstoppingen. Ondanks de verbreding blijft de A13 kampen met ernstige files, maar minder dan bij aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Probleem is wel dat dit alternatief bijzonder kostbaar is.

26 februari 2005, Haagsche Courant


Rotterdam heeft niets aan goedkope A4

SCHIEDAM | De rijkswegen 13 en 20 schieten er niets mee op als de A4 tussen Delft en Schiedam per se binnen het budget van minister Peijs moet worden aangelegd. "Met haar krappe budget bederft de minister een totaaloplossing", zei Herman Vollebergh van de Erasmus Universiteit Rotterdam gisteravond tijdens een debat in Schiedam. Vollebergh kreeg bijval van de milieubeweging, de gemeenten Schiedam en Vlaardingen en onafhankelijke verkeerskundigen.

9 februari 2005 Haagsche Courant


Verkeerssituatie Rotterdam

ROTTERDAM - Rijkswaterstaat vreest een zeer slechte verkeerssituatie rond Rotterdam als de A4 tussen Delft en Schiedam wordt aangelegd. In de spits zouden daar veel files ontstaan. Bovendien is het effect op de A20 zodanig dat wordt overwogen deze niet te laten aansluiten op de A4.

5 februari 2005 De Stem


Delft wil geen verbreding A13

DELFT - Als er al sprake moet zijn van verlenging van de A4 dan zal deze onder zeer strenge voorwaarden moeten gaan lopen tussen Delft en Schiedam via Midden-Delfland. Verbreding van de A13 tot een vijfbaansweg is geen optie.

Met deze opdracht mag wethouder Grashoff (GroenLinks, ruimtelijke ordening) het standpunt van Delft verdedigen in de Adviescommissie Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam (IODS). De

Er wordt al veertig jaar gepraat over de verlening van de A4. Discussies liepen altijd stuk door protesten vanwege het doorsnijden van Midden-Delfland. Vier jaar geleden kwam een brede groep regionale partijen onder leiding van gedeputeerde Norder met het plan IODS waarin met name zicht- en geluidsgaranties werden gegeven en andere compenserende maatregelen. Midden-Delfland zou, als stiltegebied, grotendeels in tact blijven.

Inspreker Henk Tetteroo van de Stichting Stop RW19/A4 meldde gisteravond tijdens de raadscommissie echter dat hij van een 'hoge bron binnen Rijkswaterstaat' had vernomen dat de minister die garanties nu wil loslaten en aanstuurt op een versoberde verlening van de A4 door Midden-Delfland. "Een garantie is geen vodje, geen dode letter, geen papieren tijger", zo zei hij. "Toen men deze garantie gaf, laadde men een inspanningsverplichting op zich."

Zowel Grashoff als de commissieleden antwoordden zich aan de garanties te houden zoals aangegeven door de IODS-club.

Voor verbreding van de A13/A16 tot een vijfbaansweg was iedereen tegen. Aan de westkant teveel geluidsoverlast en milieuvervuiling voor een woonwijk en aan de oostkant ligt het natuurgebied Delftse Hout.

Nu lag er wel een aantal varianten op tafel maar de meeste commissieleden vonden toch dat ze belangrijke informatie misten. Zo vroeg Bot (GroenLinks) zich af waarom in de plannen totaal niet wordt gesproken over de toekomstige veranderingen in het openbaar vervoer: RandstadRail, kortere fietsroutes maar ook de kilometerheffing. Er is nog geen studie gedaan naar de gevolgen van deze 'trends' voor de oplossing van de verkeersproblematiek in de Delftse omgeving.

STIP vond, net als D66, dat er op alle fronten eerst een uitgebreider studie moest worden gedaan om de bereikbaarheid van Delft.

Maar als het toch allemaal moet dan de uitgebreide A4-variant.

4 Februari 2005 Haagsche Courant


GASTOPINIE - verkeer - Rijkswaterstaat: A4 Delft-Schiedam zinloos

Delft moet vanavond kiezen: uitwerken van de A4 Midden-Delfland of verbrede A13 plus aansluiting op de A16 en/of de A14. Verkeerskundige Van der Chijs pleit in een gastopinie voor de A14 en acht, gebaseerd op rapporten van Rijkswaterstaat en anderen de A4 zinloos.

door Ben van der Chijs

Slecht tot zeer slecht wordt de verkeerssituatie op de A4 (Midden-Delfland) door Rijkswaterstaat (RWS) zelf genoemd als deze weg zou worden aangelegd. Er zullen op de A4 van 7 uur tot 9 uur 's morgens zeer ernstige files ontstaan (geheim rapport van 7 december vorig jaar). Ook vóór en na de ochtendspits zal het verkeer in de file staan. Evenzo zal dit gebeuren tijdens de avondspits; verwacht mag worden dat zeker acht uur per dag congestie optreedt op de A4.

In dit rapport zijn essentiële nadelen van de A4 weggelaten. Zo is niet vermeld dat het Kethelplein waar de A4 op de A20 en op de Beneluxtunnel uitkomt ook veel te klein is, volgens een RWS rapport van maart 2002. Daarbij was toen nog gerekend met geflatteerd lage verkeersintensiteiten, waarbij geen files op de A4 zouden optreden. Inmiddels zijn deze realistischer geraamd en globaal meer dan 40 procent hoger geworden. Hierdoor ontstaan ook op het Kethelplein ernstige files en worden de verbindingen van A20 naar A4 geblokkeerd, met als gevolg: files op de A20 waardoor ook de verbindingen tussen A20 en Beneluxtunnel geblokkeerd worden. Voorts is de verkeerstoename door de aanleg van de A4 op de A20 richting Kleinpolderplein en Terbregseplein (kruispunt A20 met A16) tien tot twintig procent.

Op deze wegen staat het verkeer al jaren in de file. Dus de files zullen daar niet verminderen. Tenslotte: het zou de bedoeling zijn dat de A4 de A13 ontlast, maar op de A4 Delft/Delft-Noord wordt toch een verkeerstoename door RWS verwacht van meer dan tien procent en Overschie zal geen baat hebben van de A4.

Vreemd

Al deze gegevens staan niet in het Rijkswaterstaat-rapport van 7 december, maar wel in een rapport van adviesbureau DHV van november vorig jaar dat aan RWS is uitgebracht, dat ook niet openbaar was, maar nu aan enkele personen is uitgelekt.

Toch was het de bedoeling van minister Peijs, om op basis van het RWS-rapport, twee weken later, op 21 december, te besluiten dat de A4 de beste oplossing zou zijn en als enige in de vervolgstudie zou worden uitgewerkt met dus de bedoeling dat de A4 Midden-Delfland zou worden aangelegd. Dat is te meer vreemd, want een jaar eerder, december 2003, heeft de minister in de Tweede Kamer moeten verklaren dat, als de overschrijding van de norm voor de luchtverontreiniging bij Schiedam en Vlaardingen door de aanleg van de A4 niet zou worden opgelost, die weg niet door zou gaan. Maar voor dat probleem heeft RWS tot op heden nog steeds geen oplossing gegeven. Samenvattend: de A4 Midden Delfland verbetert geen enkel verkeersprobleem, verergert de bestaande en voegt er nog een groot tot nu toe onoplosbaar gebleken verkeers- en milieuprobleem bij. Enkele personen hebben de minister begin december duidelijk gemaakt dat het onaanvaardbaar zou zijn, gebaseerd op het huidige rapport, de A4 aan te leggen. De minister heeft moeten besluiten met een nieuw rapport te komen, dat er nog niet is. Het blijkt inmiddels dat de bovengenoemde verkeersproblemen al konden worden afgeleid uit een eerder DHV rapport van juni 2003. Ook dit werd echter geheim gehouden door Rijkswaterstaat. Pas na herhaalde Kamervragen van de ChristenUnie moest verkeersminister Peijs dit openbaar maken, zodat iedereen nu kan constateren dat RWS de problemen al minstens anderhalf jaar kent. Na 22 maanden studie blijkt dat RWS nog geen oplossing heeft.

Twee alternatieven

Er zijn twee alternatieven zinvol in plaats van de verlengde A4. Het verbreden van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en Zestienhoven tot 2 x 5 rijstroken plus aanleg van de A16/A13 van Zestienhoven naar het Terbregseplein. Dit heeft grote voordelen boven de A4: er is minder congestie op de verbrede A13 dan bij aanleg van de A4; Overschie wordt uitstekend ontlast omdat een groot deel van het verkeer op de A13 naar de nieuwe A16 zal gaan en niet meer langs Overschie. De A20 Kleinpolderplein - Terbregseplein wordt ook sterk ontlast , omdat de nieuwe A16 in feite een parallelweg is van dit stukje A20. Er treedt uiteraard geen luchtverontreiniging op bij Schiedam/Vlaardingen en geen congestie op het Kethelplein door de A4, omdat deze niet wordt aangelegd. Dit betekent dat de Ruit om Rotterdam uitstekend wordt ontlast, terwijl deze Ruit bij aanleg van de A4 in nog ergere files zou komen te staan, dan thans reeds het geval is. Allemaal voordelen, met als enige nadeel, dat de luchtverontreiniging bij Delft zal toenemen.

Wenst men wel alle genoemde voordelen, maar niet het nadeel van de luchtverontreiniging bij Delft, dan is het alternatief A14 de enige oplossing. Dit alternatief is door RWS bij het begin van de studie als mogelijkheid vermeld, maar vervolgens door RWS ten onrechte weggeschreven, gebaseerd op volkomen achterhaalde verkeersintensiteiten van dertig jaar geleden. De A14 is een oud plan van Rijkswaterstaat, dat zou lopen tussen het Terbregseplein en de A4, iets ten noorden van Leidschenveen. De A14 verbindt Den Haag, Leiden, Amsterdam enzovoorts direct met Rotterdam, zonder dat dit verkeer gaat via knooppunt Ypenburg, de A13 of A4 en ontlast ook het Prins Clausplein.

ir. B.K. van der Chijs is verkeerskundige in Delft

3 Februari 2005 Haagsche Courant


Omwonenden tegen aanleg verlengde A4 

AMSTERDAM | Een ruime meerderheid van bewoners uit Schiedam, Vlaardingen en Delft die bij het toekomstige tracé van de verlengde A4 wonen, is tegen de aanleg van de snelweg. Dat blijkt uit een schriftelijk onderzoek van Milieudefensie onder 30.000 huishoudens. Van de huishoudens is eenderde in alle varianten tegen de aanleg van een snelweg door Midden-Delfland. Een meerderheid van de respondenten is tegen de aanleg van de weg als deze te zien, te horen of te ruiken is. Een volledige tunnel zou een deel van de weerstand wegnemen.

28 januari 2005 Haagsche Courant


Spade voor A4 voor 2008 grond in

DE LIER - Het doortrekken van rijksweg A20 naar Hoek van Holland staat verder op de rails dan de aanleg van de A4. Informatie over

Dat stelde gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) gisteravond tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van Progressief Westland in De Lier.

Over de betere bereikbaarheid en ontsluiting van gemeente Westland is ze positief gestemd. "De A4 loopt wel door het gebied van Midden-Delfland, maar Westland heeft er ook iets aan. Het hangt nog even af van de MER-rapportage, maar vóór 2008 gaat de eerste spade voor de A4 de grond in. Ik heb de boeren in Midden-Delfland beloofd persoonlijk te helpen bij het afgraven van het talud als dat niet gebeurt", grapte gedeputeerde Van Nieuwenhoven.

Wat de Maasdijk betreft, voorziet Van Nieuwenhoven een nog snellere oplossing van de verkeersproblematiek.

"Het doortrekken van de rijksweg A20 is al veel verder dan de aanleg van de A 4", wist ze te melden. In het verlengde hiervan en op wat langere termijn zou dan de Oranjetunnel in combinatie met de A54 aangelegd kunnen worden.

28 januari 2005, Haagsche Courant


Kies diepe A4 of brede A13

DELFT - De Delftse politiek krijgt van het college de open vraag voorgelegd te kiezen tussen twee mogelijkheden om de verkeersstromen rond te stad te verbeteren. Het gaat erom of Delft de 'verkeersopstopping' rond de stad wil opvangen door de verlengde A4 op een milieuvriendelijke wijze aan te laten leggen.

Of moet men juist kiezen voor het verbreden van de A13 met aan elke kant twee extra rijbanen plus een extra rijksweg met twee keer drie rijbanen, vanaf Rotterdam Airport naar het Terbregseplein (A16). Wethouder Grashoff (GroenLinks, ruimtelijke ordening) legt de politieke keuze, zonder advies van het college, nu volledig bij de raad. Dat maakte hij gisteren bekend. Wat Grashoff betreft kan op basis van wat de Delftse politiek al eerder bepaalde, maar ook op grond van de resultaten van het Milieu Effect Rapport (MER), de sobere variant van de A4, zonder meer vervallen. Dat heeft nadelige effecten op natuur en landschap over grote afstand, maar is bovendien strijdig met het plan (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, IODS) van oud-gedeputeerde Norder van de provincie. Wat Grashoff betreft moet ook afstand worden genomen van de zogenaamde Veilingroute, de A54. Dit alternatief scoort minder goed dan de andere varianten, zodat verdere uitwerking volgens de wethouder niet zinvol lijkt. Grashoff zegt dat hij heel bewust de politieke reactie nu bij de gemeenteraad legt. "Momenteel ligt er bestuurlijk de vraag welke alternatieven in het tweede deel van de MER-studie moeten worden meegenomen. Op dat punt is een advies van de IODS-adviescommissie gevraagd. Ik vond niet dat hierover vanuit een kamertje op het ministerie aan de Plesmanweg (Verkeer en Waterstaat) of aan de Zuidhollandlaan (provincie) even een besluit kan worden genomen. Dat heeft geen democratisch gehalte."

Volgens de IODS-club is een keuze voor de aanleg van de A13/A16 in combinatie met de verbreding van van de A13 voor het verkeer de beste oplossing. Het aantal verlies-uren op het hele wegennet daalt met veertien procent. Bovendien is de milieuwinst voor Rotterdam-Overschie ook enorm. Voor Delft heeft deze variant echter ingrijpende gevolgen, vooral voor de rand van het Delftse Hout-gebied, maar ook voor de lucht- en geluidseffecten. Mogelijk zou de weg om die reden verdiept moeten worden aangelegd.

27 januari 2005, Haagsche Courant


A4 wordt mogelijk 'sober' en goedkoper

MIDDEN-DELFLAND | Er is een gerede kans dat de A4 door Midden-Delfland geen vertakking krijgt naar de A20. Dat bleek vorige week tijdens een commissievergadering van de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis in Den Haag. Een 'sobere' A4, zonder aansluiting op het Kethelplein bij Schiedam en de A20 verliest volgens Zuid-Hollandse Statenleden echter een groot deel van zijn betekenis. Zij betwijfelen of de hoge kosten van zo'n A4 door het agrarisch natuurgebied Midden-Delfland gerechtvaardigd zijn.

17 januari 2005, Haagsche Courant

17 april 2024